Predlog za spremembe predpisov za vožnjo motornih koles v EU, ki lahko uničijo motorizem kot ga poznamo!

You are currently viewing Predlog za spremembe predpisov za vožnjo motornih koles v EU, ki lahko uničijo motorizem kot ga poznamo!

V evropskem parlamentu imajo na mizi predlog, ki je povezan s prenovo obstoječih predpisov za vožnjo motornih koles (spremembe se nanašajo tudi na vožnjo avtomobilov). To, zaradi česar je predlog še posebej "zanimiv", je dejstvo, da se predlaga različna maksimalna dovoljena hitrost za različna vozila!

Prizadevanja za poenostavitev postopka pridobivanja vozniških dovoljenj za motorna kolesa niso nekaj novega, že lansko leto so bili uvedeni izobraževalni tečaji kot alternativa tradicionalnim praktičnim izpitom za kategorijo A1. Vendar pa nov predlog cilja na spremembo EU direktive o vozniških dovoljenjih, ki se osredotoča na zvišanje najnižje starostne omejitve za vožnjo motornih koles glede na prostornino valja in hkrati zmanjšanje dovoljenih hitrostnih omejitev za motorna kolesa.

Čeprav človek (motorist) težko verjame, resnično gre za pristen predlog!

Ta predlog je zajet v seriji amandmajev na osnutek zakonodajne resolucije evropskega parlamenta o direktivi za vozniška dovoljenja. Glavna gonilna sila za predlaganimi spremembami je francozinja, članica EU parlamenta, Karima Delli, kar nakazuje na to, da gre pravzaprav pri tem predlogu zelo zares. Osnovni cilj te zakonodajne resolucije je izboljšati varnost na cestah, ki si prizadeva za “Vizijo nič,” ambiciozni cilj odprave smrtnih nesreč na cestah do leta 2050. Čeprav so ti cilji plemeniti, se zdi, da nekaj predlogov negativno izstopa, saj v veliki meri kaznuje nas, voznike dvokolesnikov na način, ki se zdi skoraj absurden.

Tukaj so ključni amandmaji, ki so še posebej vprašljivi:

  • “Ne glede na nacionalne omejitve hitrosti na cestah, absolutna največja dovoljena hitrost za voznike s kategorijo A1 ne sme presegati 90 km/h, za kategorijo A2 naj bi veljala omejitev 100 km/h, za kategorijo A pa 110 km/h. Štirikolesniki bodo imeli največjo dovoljeno hitrost 90 km/h.”

S temi predlaganimi spremembami vozniki motornih koles kategorije A ne bi smeli več dosegati omejitve 130 km/h na avtocestah, kar se zdi nerazumno in povsem nasprotno od osnovnega cilja - varnosti na cesti.

Pomemben predlog se nanaša tudi na zvišanje najnižje starosti za vožnjo motornih koles glede na prostornino valja:

  • Povečanje najnižje starosti na 16 let za kategorijo AM, vključno z mopedi (sedaj je 15 let).
  • Določitev starosti 18 let za kategorije A1 in A2.
  • Najnižje starosti 20 let za vožnjo motornih koles kategorije A, s pogojem, da vozniki predhodno pridobijo vsaj dve leti izkušenj z motornimi kolesi kategorije A2.

Predlog dodatno omogoča državam članicam EU, da povečajo najnižjo starost za izdajo dovoljenja AM na 18 let, za A2 na 20 let in za A na 22 let.

Pomembno je opozoriti, da se ti predlogi še v razpravi in da še ni dokončnih odločitev. Kljub temu menim, da predlagatelji morda ne razumejo v celoti praktičnih posledic teh sprememb. Čeprav priznavam nujno vprašanje varnosti na cestah, menim, da ti predlogi morda niso najučinkovitejši način za varno prihodnost na cestah. Namesto tega bi se morala osredotočiti na takojšnje in celovite ukrepe za izobraževanje voznikov in to ne glede na število koles, ki jih ima prevozno sredstvo. Države članice bi morale dati prednost vzdrževanju cest in smiselnim prometnim predpisom, namesto da bi uvedle nekonsistentne in predvsem nepraktične omejitve hitrosti.